top of page
Support Group Session

AKJ & Zorgbelang

AKJ & Zorgbelang - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp,
hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk
van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een
vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze
vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden.


Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met
de hulpverlener van Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden, neem dan contact op met de
adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In
ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je
over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het
opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Gezinspraktijk Gelukkig Gescheiden.

 

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000

  • Mail naar info@akj.nl

  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van

maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

bottom of page