top of page
pexels-sam-lion-6001459.jpg

Parallel Ouderschap

“Je kunt beter naast elkaar vliegen dan elkaar naar beneden halen”.

Wanneer ouders uit elkaar gaan, gaat dit gepaard met emoties en veranderingen.
Ondanks deze emoties en veranderingen wordt er verwacht dat ouders leren communiceren als ‘partners in ouderschap’. Dit lukt niet altijd, hoe graag mensen dit misschien ook willen. Soms lukt dit tijdelijk niet en soms lukt dit voor langere tijd niet. Als ouders hiertoe verplicht worden werkt dit vaak spanningsverhogend en nemen conflicten toe. Het risico bestaat dat de emoties en de strijd de overhand gaan krijgen waardoor ouders uit het oog verliezen wat kun kind nodig heeft. Mediation is niet altijd meer mogelijk.

In deze situaties kan Parallel Ouderschap helpend zijn als tijdelijke of langdurige oplossing. Ouders worden niet verplicht met elkaar in gesprek te gaan maar begeleid in het maken van afspraken om parallel van elkaar vorm te geven aan het ouderschap. Met ouders wordt gewerkt aan de acceptatie dat het ouderschap ook los van elkaar vormgegeven kan worden, op hun eigen manier, altijd met het belang van het kind voorop. Er zal nog steeds sprake zijn van ‘gezamenlijk ouderschap’ alleen los van elkaar.

pexels-nathan-cowley-897817.jpg

Op welke wijze vormgegeven wordt aan de uitvoering van het parallel ouderschap is maatwerk.
Het uitgangspunt is dat naar de behoeften, wensen en specifieke kenmerken van ouders en kind gekeken wordt. Deze zijn leidend bij het vorm geven aan het parallel ouderschap.

De begeleiding bij parallel ouderschap bestaat uit gesprekken waarbij 5 thema’s aan bod komen, namelijk:

  • Verstevigen van de eigen rol als ouder.

  • Verstevigen van de verbinding ouder en kind.

  • Parallel ouder zijn.

  • De-escalerend communiceren.

  • Betrokkenheid van het netwerk.

Het doel van deze gesprekken is om te komen tot:

  • Concrete afspraken die door beide ouders opgevolgd worden.

  • Het leggen van de focus op de eigen ouderrol.

  • Verbinding met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.

  • Het centraal stellen van de relatie die het kind heeft met beide ouders.

  • Een betrokken netwerk waar nodig.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact met mij op.

bottom of page